طرح تکاپوی استان کردستان

رسته فناوری اطلاعات


مرکز نوآوری تولید اپلیکیشن مؤسسه آموزش عالی توسعه، شکل گرفته است تا از جوانان با استعداد و نوآور استان جهت شکل دادن شرکت‌های تولید اپلیکیشن حمایت و پشتیبانی نماید. در راه‌اندازی این مرکز از مشاوره و پشتیبانی شرکت فینووا، که دارای تجارب بسیار ارزنده‌ای در حوزه مراکز کار اشتراکی و مرکز نوآوری می‌باشد، استفاده می‌شود. اهداف ایجاد این مرکز به شرح زیر می‌باشد:

  • شناسایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، محققان و جوانان توانمند و تشکیل گروه‌های کاری در حوزه تولید اپلیکیشن و حمایت از ایشان
  • پذیرش صاحبان ایده و ایجاد محیط کار اشتراکی برای تضارب ایده‌ها و تجارب بین افراد و تیم‌ها
  • کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه
  • حمایت از صاحبان ایده در راستای کاربردی نمودن ایده‌های نو
  • هدایت صاحبان ایده برای پیاده‌سازی ایده از طریق ارائه خدمات و مشاوره مورد نیاز
  • تشویق و ترغیب نوآوران به راه‌اندازی کسب و کارهای دانشی
  • ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در شتابدهنده‌ها و یا جذب سرمایه‌ جسورانه
  • برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی برای حفظ حقوق مالکیت فکری