طرح تکاپوی استان کردستان

رسته فناوری اطلاعات


مرکز توسعه رسانه های اینترنتی با هدف آموزش و ایجاد مهارت در حوزه تولید و توزیع محتواهای واقعیت افزوده توسط شرکت رسانه آونگ نگاره به عنوان هسته این مرکز به جذب افراد مستعد با هدف جذب در پرورژه های شرکت می پردازد.